Project Description

Проект Аксес Ацц AccessAcc

С приятелите ни от аксес ацц имаме дълготрайни отношения, като за времето, за което работим заедно, ние сме разгърнали почти целия си потенциал, като им помагаме във всеки удобен момент с:

  1. Сайта им, изработен от нас
  2. Онлайн маркетинга и присъствието им във страниците  facebook, twitter, linkedin, google+ и други
  3. Доставка на офис оборудване
  4. Подобряване на сигурността и офис мрежата им
  5. Изграждане на NAS сървър и подсигурена отдалечена връзка
  6. Доставка на софтуер
  7. Постоянна IT Поддръжка и консултации, и други