Project Description

Проект pc4you

В този проект се заехме с онлайн маркетинга на електронния магазин, насочен към широката физическа и юридическа аудитория. Подсилихме нещата чрез редици онлайн реклами, страници в facebook, twitter, googl+ и много други