Project Description

Проект Алегрия alegriabg

За приятелите ни от Алегрия, ние изградихме лога и сайт, както и спомогнахме с онлайн маркетинга и присъствието им чрез страници във facebook, google+, twitter, pinterest и други. Също постоянно им помагаме с ИТ и Уеб консултации.