Партньорска мрежа

За да осигури най-високо ниво на своите услуги на най-достъпни цени, J&G Global Services поддържа партньорски взаимоотношения с множество фирми като: